14, సెప్టెంబర్ 2014, ఆదివారం

ప్రాణ భయం ... వింత జంతువు


అనగా అనగా ఒక అడవిలో చాలా రకాలయిన జంతువులూ,పక్షులూ హాయిగా నివశిస్తూ ఉండేవి. ఇలా ఉండగా ఒక రోజు ఎక్కడి నుండో ఒక వింత జంతువు ఆ అడవిలోకి ప్రవేశించింది.అలాంటి వింత జంతువును ఆఅడవిలో జంతువులు కానీ, పక్షులు కానీ మునుపెన్నడూ చూసి ఉండ లేదు ! ఆ వింత జంతువు కూడా అంతకు ముందు ఏనుగు వంటి భారీ శరీరం గల జంతువును కానీ, సింహం వంటి భీకర మయిన ఆరాన్ని కానీ, పులి లాగ వేగంగా పరిగెత్త గల జంతువుని కానీ, చూసి ఉండ లేదు.అలాగే కోకిల వలె కమ్మ నయిన కంఠం ఉన్న పక్షిని కానీ, చిలుక లాంటి అందమయిన రూపం గల దాన్ని కానీ, నెమలి లాగ వయ్యారాలు పోతూ నాట్యం చేసే దానిని కానీ అంతకు  ముందెప్పుడూ చూడ లేదు !ఎక్కడో ఎడారి ప్రాంతం నుండి వచ్చిన ఆ వింత జంతువుకి  ఈ మైదానం ప్రాంతం లోని జంతువులూ, పక్షులూ ఇలా హాయిగా జీవిస్తూ ఉండడం చూసి అసూయ కలిగింది. దాని కడుపు  రగిలి పోయింది. అడవిలో ప్రతి జంతువుకీ ఏవో కొన్ని చక్కని ప్రత్యేకతలు ఉండడం గమనించింది. ఏ ప్రత్యేకతలూ లేకుండా తన ఆకారం వెగటు పుట్టేలా ఉండడం తలచుకుని అది అసూయతో  కుంగి పోయింది.  ఎలాగయినా అడవికి తానే రాజయి, వాటి మీద పెత్తనం  చెలాయించాలనుకుంది.
    వెంటనే అడవి జంతువులనీ, పక్షులనీ సమావేశ పరచి ,వాటితో ఇలా అంది :  ‘‘నేను చాలా దూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చాను.  దాదాపు దేవ లోకానికి దగ్గర నుండి అన్న మాట ! అక్కడ మంచు కొండల్లో మహా ఋషులు తపస్సులు చేసు కుంటూ ఉంటారు. నేను చిర కాలం వారికి సేవలు చేసుకుని, వారి నుండి కొన్ని గొప్ప  శక్తులు పొందాను.మీ అడవి జంతువుల లోనూ , పక్షుల లోనూ లేని  ఒక ప్రత్యేకత నాలో ఉంది ! నేను భవిష్యత్తులో ఏమి జరుగుతుందో ఇట్టే చెప్ప గలను ! కొద్ది రోజులలో  ఒక మహా ప్రళయం ముంచుకు రాబోతోంది. అది ఈ అడవిని మొత్తం నాశనం చేయబోతోంది.  ఆప్రళయం నుండి అందరినీ కాపాడే శక్తి నాకు ఒక్క దానికే ఉంది ! అదీ కాక, ఆ మహా ప్రళయం వచ్చి, ముందుగా ఈ అడవికి రాజునీ, తర్వాత తక్కిన వారినీ కబళించి వేస్తుంది. ఈ అడవికి రాజు  దుర్బుడైతే మొత్తం అందరికీ ప్రమాదమే. మీ రాజుకి ఆ మహా ప్రళయాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి లేనట్టు అనిపిస్తోంది. ఉంటే సంతోషమే. మీ మంచి కోరి చెబు తున్నాను.  మీరే ఆలోచించి ఏ విషయమూ తేల్చు కోండి. నేనయితే మాత్రం మిమ్మల్ని ఆ మహా ప్రళయం నుండి కాపాడ గలను ! నన్ను కూడా నేను కాపాడు కోగలను !
మీ అందరినీ చూస్తూ ఉంటే నాకు ముచ్చట వేస్తోంది. అన్యాయంగా బలై పోకూడదని ఇంతగా చెబుతున్నాను. ఆలోచించండి. కాదూ కూడదూ అంటే నేను తిరిగి మా  రా.జ్యానికి చక్కా పోతాను !’’ అంది.
     దాని మాటలు విని అడవికి రాజయిన సింహంతో పాటు తక్కిన జంతువులూ, పక్షులూ వజవజ వణికి పోయాయి. మరో దారి లేక ,అవన్నీ ఒక నిర్ణయానికొచ్చి, ఆ వింత జంతువుని ఇక నుండీ తమ అడవికి రాజుగా ఉండి, తమని ఎలాగయినా కాపాడ మని వేడుకున్నాయి.
   వింత జంతువు తన పాచిక పారి నందుకు సంతోషించి, అందుకు అంగీకరించింది.
ఆనాటి నుండీ అడవిలో జంతువు లన్నీ తమ రాజయిన ఆ వింత జంతువుకి రోజూ మూడు పూటలా కావలసినత ఆహారం, నీరు సమకూర్చి పెట్టసాగేయి. దానిని భయ భక్తులతో సేవించడం మొదలు పెట్టాయి. రాజు కనున, దాని అందాన్నీ, సుగుణాలనూ తెగ పొగడడం ప్రారంభించేయి ! వింత జంతువు అడవిలో రాజ భోగాలు అనుభవించ సాగింది ! దానితో దానికి గర్వం ఎక్కువయింది ! అడవి జంతువులని నానా రకాలుగా పీడించడం మొదలు పెట్టింది.  తనకి నచ్చిన జంతువుని  రోజు కొకటి చొప్పున చంపి తినేది.
      కొద్ది కాలం లోనే అడవి జంతువు లన్నీ, అది తమని మోసం చేసిందని గ్రహించాయి.  ఎలాగయినా, అడవి నుండి ఆ వింత జంతువుని  తరిమేయాలని రహస్యంగా సమావేశమై ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఒక  వృద్ధ జంబుకం
( ముసలి నక్క ) ఆ బాధ్యత తీసుకుంది !
    అది ఒక రోజు ఆ వింత జంతువు దగ్గరకి వచ్చి, వినయంగా చేతులు కట్టుకుని ఇలా అంది :  ‘‘రాజా ! మీరు మహా ఙ్ఞానులు ! మీరు చెప్పిన భవిష్య వాక్కు ఫలించ బోతోంది! తీతువు దూర ప్రాంతాలకి ఎగిరి వచ్చి ఇప్పుడే ఆ సంగతి చెప్పింది. మీరన్నట్టుగా ఆ మహా ప్రళయం వచ్చేస్తోంది ! ఎంతో దూరంలో లేదుట ! మీరన్నట్టే, అది, ముందుగా ఈ అడవికి రాజునీ, తర్వాత మిగతా జంతువులనీ చంపి తినేస్తానని దిక్కులు పగేలా అరుస్తూ వస్తోందిట ! మరిప్పుడు తమరు  దానిని ఎదర్కొనే సమయం వచ్చింది ! ఎలాగయినా దానిని చంపి, మమ్మల్ని కాపాడండి ’’ అంది దీనంగా ముఖం పెట్టి.
   దాని మాటలు వింటూనే వింత జంతువు ముఖంలో రంగులు మారి పోయేయి ! భయంతో దానికి ముచ్చెమటలు పట్టాయి. అడవి జంతువులని వంచంచడానికి తాను చేసిన కల్పనే ఇప్పుడు నిజం కాబోతోంది కాబోలు అని అది నమ్మింది.
   ఫ్రాణ భయంతో ముందూ వెనుకా చూడ కుండా అడవి వదిలి పారి పోయింది !
   మరెప్పుడూ ఆ దరిదాపులకి కూడా రాలేదు !
   అప్పటి నుండి అడవి జంతువులు ఎప్పటి లాగే హాయిగా జీవించ సాగేయి !